Samo še
00 Dan
00 Ura
00 Min
00 Sek
: : :
do božičnega večera.

Izjava o varstvu podatkov

1. V tej izjavi o varstvu podatkov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »GDPR«) opredeljujemo, kateri osebni podatki se zbirajo od posameznikov ob obisku spletne strani in v katere namene se obdelujejo. Vsak posameznik, ki želi na spletni strani www.desetak.si kupiti darilni bon »Desetak«, uvodoma izbere možnost, pri katerem PRODAJALCU ga želi kupiti. Pogodbeni partner posameznika in upravljavec njegovih osebnih podatkov je izbrani PRODAJALEC, katerega je posameznik izbral za nakup darilnih bonov (v nadaljevanju: »izbrani PRODAJALEC«). Izbrani PRODAJALEC opravi prodajo darilnih bonov posamezniku in glede transakcije vodi zgolj izbrani PRODAJALEC evidenco osebnih podatkov o posamezniku, ki je pri njem izvedel nakup darilnih bonov »Desetak«, in podatkov ne posreduje ostalim PRODAJALCEM.

Podatki o PRODAJALCIH darilnih bonov »Desetak«:

1.1.

Nakupovalna destinacija Center Interspar Vič
EUROMARKT,NC za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5552869000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 50825631

Organizacijska enota: Center Interspar Vič
Poštni naslov: Jamova cesta 105, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@center-vic.si
Fax: 00386 (0) 1 4700 599
Tel.: 00386 (0) 1 4700 591
www: https://www.center-vic.si

1.2.

Nakupovalna destinacija EUROPARK
EUROPARK družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1483501000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 51375338

Organizacijska enota: Nakupovalna destinacija EUROPARK
Poštni naslov: Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

E-pošta: marketing@europark.si
Fax: 00386 (0) 2 320 82 11
Tel.: 00386 (0) 2 320 82 10
www: http://www.europark.si

1.3.

Citypark, nakupovalna destinacija Ljubljane
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6378242000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 95803009

Organizacijska enota: Citypark, nakupovalna destinacija Ljubljane
Poštni naslov: Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@citypark.si
Fax: 00386 (0) 1 587 30 69
Tel.: 00386 (0) 1 587 30 50
www: https://www.citypark.si

1.4.

Nakupovalna destinacija Citycenter Celje
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6378242000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 95803009

Organizacijska enota: Citycenter Celje
Poštni naslov: Mariborska cesta 100, 3000 Celje

E-pošta: info@city-center.si
Fax: 00386 (0) 3 490 12 50
Tel.: 00386 (0) 3 425 12 50
www: https://www.city-center.si

1.5.

Nakupovalna destinacija Aleja Ljubljana
ALEJA Nakupovalna destinacija d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1795562000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 44789041

Organizacijska enota: Aleja Ljubljana
Poštni naslov: Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@aleja.si
Fax: 00386 (0)
Tel.: 00386 (0) 518 49 00
www: https://www.aleja.si

2. Ta izjava o varstvu podatkov posamezniku pojasnjuje vrsto, obseg in namen obdelave osebnih podatkov v okviru naše ponudbe ter z njo povezanih spletnih strani, funkcij in vsebin. Veljavnost izjave o varstvu podatkov je neodvisna od uporabljene domene, sistema, platforme in naprave, na katerih se ponudba izvaja. Definicije uporabljenih pojmov, npr. osebni podatki, posameznik najde v 4. členu GDPR.

3. Za obisk spletne strani posamezniku ni potrebno navajati svojih osebnih podatkov. Vendar pa ob dostopu do spletne strani spletni brskalnik posreduje podatke o uporabi in jih shrani v dnevnike (“Server Logfiles”), npr. datum in uro, ime strani, do katerih je posameznik dostopal, in skrajšani IP-naslov posameznika. Analiza teh podatkov služi izključno zagotavljanju nemotenega delovanja strani in izboljšanju ponudbe, po zaključku se podatki izbrišejo. Ne omogočajo nam sklepanja o identiteti uporabnika.

4. Podatki o posamezniku se s strani upravljavca obdelujejo v skladu z veljavnimi določbami o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da se podatki o posamezniku obdelujejo le, če za to obstaja pravna podlaga oz. je to v skladu z zakonom, in le v namene, za katere so bili podatki pridobljeni.

5. Osebnih podatkov posameznikov načeloma ne posredujemo tretjim osebam. Posredovanje podatkov se izvede le, če je to potrebno zaradi izpolnitve pogodbe, če je za to podlaga v zakonu ali če posameznik izrecno in prostovoljno poda soglasje za posredovanje podatkov. V redkih izjemnih primerih temelji obdelava osebnih podatkov na zakonitem interesu (neposredno trženje, analiza, optimizacija in ohranjanje gospodarske dejavnosti ter varnosti naše spletne ponudbe, merjenje dosega, pridobivanje podatkov o dostopu in uporaba storitev tretjih ponudnikov).

6. Če uporaba vsebin zahteva shranjevanje osebnih podatkov (npr. pri  udeležbi pri nagradni igri, naročilu darilnih bonov ali za prejem novic), se s strani posameznika posredovani podatki obdelujejo le za izvajanje storitev, s katerimi je posameznik soglašal. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen, če je to potrebno zaradi izvajanja storitev. V takem primeru upravljavec zagotavlja, da so prejemniki podatkov zavezani k upoštevanju zakonskih zahtev o varstvu podatkov in podatkov posameznikov ne uporabljajo za lastne namene ali za namene oglaševanja.

7. Za prijavo na novice je zahtevano izrecno in aktivno soglasje o sprejemanju pogojev uporabe in določb o varstvu osebnih podatkov s postopkom Double-Opt-In. Upravljavec osebnih podatkov pri prijavi na novice je tista družba, pri kateri je posameznik kupil darilne bone, ko je opravil prijavo na novice. Ko se posameznik prijavi na novice, mu nemudoma posredujemo elektronsko pošto s prošnjo za potrditev navedenega kontaktnega naslova. Po potrditvi te pošte se navedeni podatki vključijo v razdelilnik novic in se začnejo obdelovati. Pravna podlaga za to je privolitev posameznika v skladu s členom 6(1), tč. a GDPR. Obdelujejo se sledeči podatki osebe: ime in priimek, elektronska pošta. Za odjavo novic v poslanih novicah posameznik klikne “odjava”. Novice pošilja družba Agentur LOOP New Media GmbH, ki je naš pogodbeni obdelovalec v skladu z 28. členom GDPR. S pogodbenim obdelovalcem je upravljalec sklenil ustrezno pogodbo za obdelavo naročil, v kateri se je pogodbeni obdelovalec predvsem zavezal k upoštevanju določb o varstvu osebnih podatkov. Podatki se obdelujejo do posameznikovega preklica soglasja.

8. Posameznik je dolžan ob vsaki spremembi osebnih podatkov, posredovanih ob prijavi, podatke nemudoma posodobiti oz. o tem obvestiti upravljavca, da so podatki vedno aktualni.

9. Če posameznik sodeluje pri kateri od nagradnih iger na spletni strani, se osebni podatki, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih posameznik navede, obdelajo za namene izvedbe nagradne igre. Pravna podlaga za to je izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1), tč. b GDPR. Po zaključku nagradne igre osebne podatke po 3 mesecih izbrišemo.

10. Če posameznik kupuje darilne bone »Desetak« prek spletne trgovine na tej spletni strani, osebne podatke upravljavec osebnih podatkov, pri katerem posameznik kupi darilne bone, obdeluje za namen izvedbe storitev spletne trgovine. Obdelujejo se sledeči osebni podatki posameznika: naziv, ime, priimek, e-pošta, naslov (hišna številka, poštna številka, kraj, država), podatki o naročilu darilnih bonov, podatki o plačilu (bančni račun/kreditna kartica za plačilo naročila, podatki o banki). Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1), tč. b GDPR. Obdelava podatkov je osnovni pogoj za to, da lahko posameznik kupi želene darilne bone »Desetak« in se ti lahko dostavijo. V ta namen osebne podatke posredujemo pogodbenemu obdelovalcu Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, ​2500 Maribor, davčna številka: SI 25028022, matična številka: 5881447000. Poleg tega bodo osebni podatki posredovani družbam: Agentur LOOP New Media GmbH, Siezenheimer Straße 39C, 5020 Salzburg, Austria, davčna številka: ATU61941778, matična številka 266170b, registrirana pri Landesgericht Salzburg, KOMPETENTNOST, družba za spletni marketing in druge storitve, d.o.o., Žolgarjeva ulica 20, 2000 Maribor, ID za DDV: SI 83297286, matična številka: 6394329000, ter GZT-Geldzähltechnik GmbH, A-3425 Langenlebarn, Schiffmühlstraße 1, Avstrija, davčna številka: ATU 2020 9307, matična številka: 98239w, registrirana pri Handelsgericht St. Pölten, ki opravljajo tehnične storitve spletne trgovine, ter podjetju, ki izvaja plačilni postopek: Worldline Financial Services (Europe) S.A., Austrian branch, Am Belvedere 10, 1100 Vienna, registrirana pri: Handelsgericht Wien, matična številka 496994 z. V primeru sklenitve pogodbe osebne podatke obdelujemo do zapadlosti za nas veljavnih garancijskih in jamstvenih rokov ter rokov zastaranja in dolžnosti hrambe. Poleg tega hranimo podatke do zaključka morebitnih pravnih sporov, pri katerih bi ti lahko bili uporabljeni kot dokazni material.

11. Če posameznik samoiniciativno pošlje prijavo na delovno mesto, bomo navedene kontaktne podatke in dokumentacijo shranili z namenom njene obdelave s strani upravljavca. Teh podatkov brez soglasja posameznika ne bomo posredovali naprej. Osebne podatke bomo iz evidence prijav na delovno mesto izbrisali najkasneje 6 mesecev po zasedbi delovnega mesta oz. prejemu prijave. Ob izrecni privolitvi, da prijavo hranimo v svoji evidenci, bomo podatke izbrisali šele ob preklicu privolitve.

12. Izvajamo organizacijske, pogodbene in tehnične varnostne ukrepe v skladu z najsodobnejšo tehniko, s čimer želimo zagotoviti, da se upoštevajo predpisi zakonodaje o varstvu podatkov in ščitijo podatki pred naključnimi ali naklepnimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali pred dostopom nepooblaščenih oseb. Za zagotavljanje varnosti in za zaščito prenosa uporablja ta spletna stran SSL-kodiranje. Kodirano povezavo posameznik prepozna po tem, da se naslovna vrstica spletne strani spremeni iz http:// v “https://. Osebni podatki, posredovani s strani posameznika, se obdelujejo na strežniku družbe SPAR Österreichische Warenhandels-AG, Europastraße 3, A-5015 SALZBURG.

13. Posameznik ima pravico, da na zahtevo brezplačno prejme informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo. Poleg tega ima posameznik pravico do popravka nepravilnih podatkov, omejitve obdelave in izbrisa (v skladu s predpisi) svojih osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec). Soglasje lahko posameznik prekliče z učinkom za naprej. V zgoraj navedene namene se lahko posameznik obrne na izbranega PRODAJALCA (opredeljeni so v točki 1).

14. Trajanje hrambe osebnih podatkov je odvisno od trajanja pogodbenega razmerja, privolitve, ki jo je posameznik dal, in od zakonskih dolžnosti hrambe, ki veljajo za upravljavca.

15. Obiskovalce spletnih strani, mlajše od 16 let, pozivamo, da pridobijo privolitev staršev oz. zakonitih skrbnikov, preden nam prek spletne strani posredujejo podatke. Brez te privolitve je navajanje podatkov prepovedano. Če bomo vseeno prejeli podatke oseb, mlajših od 16 let, bomo obdelavo teh podatkov ustavili takoj, ko bomo za to izvedeli.

16. Ob uporabi te spletne strani se za statistične namene pridobivajo in obdelujejo splošni podatki in informacije v anonimni obliki (npr. število dostopov, število prenosov določenih dokumentov, država izvora uporabnika). Statistike, pridobljene iz teh podatkov, služijo boljši prilagoditvi spletne strani potrebam uporabnikov.

Upravljalec in pooblaščenec za varstvo podatkov

SES Center Management, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3446999000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 96716657
Telefonska številka
+386 1 52 725 30
E-pošta
office@ses-european.com
Spletna stran
www.ses-european.com