Samo še
00 Dan
00 Ura
00 Min
00 Sek
: : :
do božičnega večera.

Pravno obvestilo

SES Center Management, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3446999000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 96716657
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2008/38444

E-pošta: office@ses-european.com
Tel.: +386 1 52 725 30
www: https://www.ses-european.com
(v nadaljevanju: upravljavec spletne strani)

1. VELJAVNOST

1.1. Uporaba internetne strani, ki jo upravljavec spletne strani zagotavlja na domeni www.desetak.si (“spletna stran”), je podvržena sledečim pogojem uporabe. Pogoji uporabe vključujejo veljavne predpise tako za spletne strani kot tudi za storitve in vsebine, ki se zagotavljajo uporabnikom (oz. ki jih lahko uporabniki podajajo preko naših storitev).

1.2. O varstvu in obdelovanju osebnih podatkov dobi uporabnik informacije v Izjavi o varstvu podatkov.

1.3. Informacije in podatki (“vsebina”), ki so na voljo na spletni strani, so namenjeni zgolj osebnemu informiranju. Z obiskom spletne strani in uporabo vsebin, ki so na voljo, obiskovalec postane “uporabnik” in se strinja s temi pogoji uporabe.

1.4. Upravljavec spletne strani si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev. Upravljavec spletne strani bo spremenjene pogoje uporabe objavil na svoji spletni strani in so za uporabnika zavezujoči takoj po objavi. Na spletni strani je na voljo najnovejša različica pogojev uporabe, pri katerih je zapisan tudi datum zadnje posodobitve.

2. PRAVILA RAVNANJA

2.1. Uporabnik se zavezuje, da bo vsebine, ki mu jih da na razpolago upravljavec spletne strani, uporabljal namensko, jih ne bo zlorabljal in da bo opustil vsakršno dejanje, ki bi upravljavcu spletne strani ali drugim uporabnikom škodovalo, jih ogrožalo ali diskriminiralo. Uporaba spletne strani in njene vsebine za protipravne namene je prepovedana. Izrecno je prepovedana diskriminacija ali žalitev na podlagi religije, spola, rasne in etične pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, starosti, političnega prepričanja ter sindikalne pripadnosti. Prav tako so prepovedana dejanja, ki bi na upravljavca spletne strani metala slabo luč oz. mu povzročala škodo na dobrem imenu.

2.2. Uporabnik je dolžan varovati podatke o dostopu kot tajne in jih zaščititi pred neupravičenim dostopom tretjih oseb. Če uporabnik dostopne podatke posreduje tretjim osebam, odgovarja upravljavcu spletne strani za vso škodo, ki zaradi tega nastane. Uporabnik mora upravljavca spletne strani nemudoma obvestiti o njemu znani neupravičeni uporabi vsebin te spletne strani.

3. PRAVICA DO UPORABE IN AVTORSKE PRAVICE

3.1. Vsebine, ki so na voljo na spletni strani, so avtorsko zaščitene.

3.2. Če ni navedeno drugače (npr. s sklicem na vir), je upravljavec spletne strani edini imetnik pravic za vse vsebine, ki se uporabljajo na spletni strani, kot npr. grafike, slike, prikazi in ilustracije. Uporabnik lahko vsebine, ki so na voljo na spletni strani, uporablja le za namene osebnega obveščanja. Izrecno dovoljujemo uporabo vseh podatkov zgolj v osebne, nekomercialne namene. Pri reproduciranju (razmnoževanju) je potrebno izrecno navesti, da je nosilec avtorske in lastninske pravice SES Center Management d.o.o., vendar pa takšna navedba ne omogoča uporabe vsebine v komercialne namene. Vsebin se ne sme na noben način spreminjati in jih brez pisnega dovoljenja uporabljati na drugih spletnih straneh ali mrežno povezanih računalnikih. Kakršnokoli spreminjanje, razmnoževanje, obdelava, vključevanje ali druga vrsta reprodukcije vsebin je brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja upravljavca spletne strani prepovedana.

3.3. Če uporabnik javno objavi informacije na spletni strani (npr. na forumu), upravljavec spletne strani ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb, ki nastanejo zaradi prispevkov, ki jih je objavil uporabnik. Uporabnik v tej zvezi zoper upravljavca spletne strani nima nobenih odškodninskih zahtevkov ali tožb.

3.4. Kršitev teh določil zavezuje k skrbnemu uničenju vseh nedovoljeno uporabljenih vsebin. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja morebitnih odškodnin zaradi kršitve teh določil.

4. JAMSTVO

4.1. Za celovito uporabo vsebin, ki so na voljo na spletni strani, upravljavec spletne strani priporoča uporabo najnovejših tehnologij (brskalnikov) oz. omogočanje njihove uporabe (npr. aktiviranje Java Skripts). Ob uporabi starejših tehnologij se lahko zgodi, da bo uporabnik vsebine lahko uporabljal le v omejenem obsegu.

4.2. Upravljavec spletne strani si ves čas prizadeva, da so vsebine in podatki na spletni strani aktualni, popolni in pravilni. Kljub temu upravljavec spletne strani ne jamči za popolnost, brezhibnost in aktualnost informacij in podatkov, ki so na voljo na spletni strani, ali da bo spletna stran ustrezala pričakovanjem uporabnika.

4.3. Upravljavec spletne strani ne odgovarja za vsebine, informacije ali programe, ki se širijo na spletni strani, prav tako ne za škodo, ki nastane zaradi tega, razen če upravljavec spletne strani povzroči škodo naklepno ali zaradi hude malomarnosti. To velja za vse vrste škode, med drugim za škodo, ki lahko nastane pri uporabi spletne strani zaradi napak, zamud ali prekinitev pri prenosu, pri motnjah na tehničnih napravah in storitvah, zaradi nepravilnih ali manjkajočih vsebin, izgube ali izbrisa podatkov, virusov ali na kakšen drug način.

4.4. Ne glede na to omejitev jamstva je izrecno izključeno jamstvo upravljavca spletne strani za posredno škodo, izpad dobička, izgubo podatkov ter ostalo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

4.5. Upravljavec spletne strani opozarja, da nima nikakršnega vpliva na vsebino in oblikovanje povezanih spletnih ponudb (npr. s hiperpovezavami). Upravljavec spletne strani ne jamči za pravilnost, popolnost in aktualnost povezanih spletnih ponudb. Upravljavec spletne strani ne jamči za odsotnost virusov ali drugih škodljivih komponent na povezanih spletnih straneh. Pri prvem povezovanju so bile te spletne strani pregledane z namenom odkrivanja protipravnih vsebin. Šele ko ugotovimo ali bomo opozorjeni na protipravno vsebino na tujih spletnih straneh, bomo povezavo (link), v kolikor bo to primerno in tehnično izvedljivo, izbrisali.

4.6. Informacije za našo spletno stran zbiramo izjemno skrbno. Upravljavec spletne strani vseeno ne jamči glede njihove popolnosti ali ustreznosti za posamezne namene uporabe. Uporabnik uporablja vsebine, ki so na voljo na spletni strani, na lastno odgovornost.

5. PIŠKOTKI

5.1. Pri uporabi spletne strani se uporabljajo piškotki. To so majhne besedilne datoteke, ki se lahko izbrišejo. Shranijo se na uporabnikovem računalniku in omogočajo personalizacijo vsebine na spletni strani. Upravljavec uporablja piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti ter za nenehno izboljševanje vsebine spletne strani in njeno prilagajanje potrebam uporabnikov. Upravljavec zato uporablja funkcionalne in bistvene piškotke na več mestih spletnega mesta, na primer za preverjanje vaše identitete ob vstopu v uporabniški račun, za prepoznavanje brskalnika in nastavitev ali za prikaz nekaterih storitev na način, ki je uporabniku prijaznejši. Omenjeni piškotki se zbirajo v neosebni obliki (zato uporabnika ni mogoče identificirati), razen če uporabnik v to privoli. Piškotki se samodejno izbrišejo po koncu obiska spletne strani ali najpozneje 10 dni po tem.

5.2. Uporabnik lahko piškotke sprejme le v posameznih primerih ali pa jih v celoti zavrne tako, da ustrezno nastavi svoj brskalnik. Zaradi tehničnih razlogov, če so piškotki zavrnjeni, uporaba spletnega mesta ali posameznih storitev morda ne bo možna ali bo možna v omejenem obsegu.

Spodaj najdete informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo, in možnostih nastavitev v brskalniku.

Katere vrste piškotkov se uporabljajo?

 1. Piškotki, ki jih potrebujemo

Te piškotke potrebujemo za omogočanje delovanja svojega spletnega mesta. To vključuje na primer piškotke, ki omogočajo, da se prijavite v območje za stranke ali daste nekaj v nakupovalni voziček.

2. Analitični piškotki – piškotki za učinkovitost

Ti piškotki nam omogočajo zbiranje anonimnih podatkov o uporabi obiskovalcev. Te podatke nato analiziramo na primer za izboljšanje funkcionalnosti spletne strani in prikazovanje zanimivih ponudb.

3. Funkcionalni piškotki

Ti piškotki se uporabljajo za nekatere funkcije naše spletne strani, na primer za predlaganje boljšega navigacijskega toka po spletni strani, za prikazovanje prilagojenih in ustreznih informacij (oglasi na podlagi zanimanja).

4. Ciljni piškotki

Ti piškotki beležijo vaš obisk naše spletne strani, strani, ki ste jih obiskali, in povezave, ki ste jim sledili. Te podatke bomo na podlagi vašega zanimanja uporabili za prilagajanje spletne strani in oglasov.

5. Piškotki tretjih oseb

Ti piškotki nekaterih naših oglaševalskih partnerjev pomagajo narediti spletno ponudbo in našo spletno stran zanimivejšo. Zato se ob obisku spletne strani na vaš trdi disk shranijo tudi piškotki partnerskih podjetij. To so začasni piškotki, ki se po določenem času samodejno izbrišejo. Piškotki partnerskih podjetij se običajno izbrišejo po nekaj dneh ali približno do 1 leta, v posameznih primerih tudi po več letih. Tudi piškotki naših partnerskih podjetij ne vsebujejo osebnih podatkov. Podatki se zbirajo samo pod psevdonimom ID uporabnika. Ti podatki niso nikoli združeni z vašimi osebnimi podatki.

Piškotki, ki jih uporabljamo, so navedeni spodaj:

 • Ime piškotka: Desetak_cookies_accepted
  • Ponudnik oz. domena / Vir: desetak.si/.
  • Namen: Shrani uporabnikovo odločitev, da sprejme politiko piškotkov.
  • Dodatne informacije: Funktionales Cookie.
 • Ime piškotka: _ga, _gat, _gid
  • Ponudnik oz. domena / Vir: Google oz. www.desetak.si/.
  • Namen: Shranjevanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran in na ta način pripomorejo k nenehnemu izboljševanju spletne strani.
  • Dodatne informacije: Google Zasebnost in pogoji.
 • Ime piškotka: fr, _fbp
  • Ponudnik oz. domena / Vir: com oz. .desetak.si.
  • Namen: Ciljni piškotki /piškotki za ponovno trženje za namene statistike uporabnikov ter za segmentacijo in oglaševalske kampanje na Facebooku.
  • Dodatne informacije: Facebook Data Policy(Pogoji poslovanja).
 • Ime piškotka: bcookie
  • Ponudnik oz. domena / Vir: .linkedin.com.
  • Namen: ID brskalnika piškotek za LinkedIn Ad Analytics.
  • Dodatne informacije: LinkedIn Privacy Policy(Pogoji poslovanja).
 • Ime piškotka: UserMatchHistory, lidc, lang
  • Ponudnik oz. domena / Vir: .com & ads.linkedin.com.
  • Namen: Ti piškotki se uporabljajo za LinkedIn Ad Analytics, med drugim za razlikovanje med uporabniki ter za prenos uporabnikovega jezika in usmerjanja uporabnika.
  • Dodatne informacije: LinkedIn Privacy Policy(Pogoji poslovanja).
 • Ime piškotka: GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC
  • Ponudnik oz. domena / Vir: .youtube.com
  • Namen: Te piškotke nastavi YouTube, ko je videoposnetek vstavljen in/ali predvajan na strani. Shranjujejo podatke o uporabniku, vključno s preferencami, lokacijo GPS, pasovno širino itd., in omogočajo YouTubu, da spremlja uporabo storitev.
  • Dodatne informacije: Google Zasebnost in pogoji.
 • Ime piškotka: IDE
  • Ponudnik oz. domena / Vir: doubleclick.net.
  • Namen: Uporablja ga Google DoubleClick za merjenje učinkovitosti oglasa in prikazovanja ciljno usmerjenih oglasov uporabniku.

Dodatne informacije: Google Zasebnost in pogoji.

 

Kako lahko konfiguriram nastavitve piškotkov v brskalniku?

Vsak brskalnik se razlikuje po načinu upravljanja nastavitev piškotkov. To je opisano v meniju pomoči vsakega brskalnika, ki pojasnjuje, kako lahko spremenite nastavitve piškotkov. Te lahko najdete za posamezne brskalnike na naslednjih povezavah:

6. KONČNE DOLOČBE

6.1. Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe te spletne strani, se uporablja izključno slovensko pravo.

6.2. Za vse pravne spore, ki posredno ali neposredno izhajajo iz uporabe te spletne strani, je, v kolikor je to zakonsko dopustno, izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

6.3. V kolikor bi bile ali bodo določene določbe teh pogojev uporabe neveljavne, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA NAROČILO DARILNIH BONOV »DESETAK« PREKO PORTALA WWW.DESETAK.SI

1.    VELJAVNOST

Spletno stran »Desetak«, dostopno na www.desetak.si, upravlja podjetje SES Center Management d.o.o (v nadaljevanju: »SES«) za podjetja, ki izvajajo prodajo darilnih bonov »Desetak«, to so podjetja EUROMARKT Center d.o.o. (v nadaljevanju »EUROMARKT Center«), EUROMARKT d.o.o. (v nadaljevanju »EUROMARKT«) in EUROPARK d.o.o. (v nadaljevanju »EUROPARK«). Za vsa naročila na omenjenem portalu veljajo izključno ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »SPP«).

2.    PREDMET POGODBE / POGODBENI PARTNER

Portal www.desetak.si nudi možnost nakupa darilnih bonov »Desetak« (v nadaljevanju »boni«), ki omogočajo koriščenje storitev in nakup izdelkov v spodaj opredeljenih nakupovalnih destinacijah pri poslovnih partnerjih podjetij EUROMARKT Center, EUROMARKT in EUROPARK (v nadaljevanju vsako podjetje posebej: »PRODAJALEC«), ki so upravljavci teh nakupovalnih destinacij. Darilni bon »Desetak« se prodaja v vrednosti po 10 EUR za en darilni bon »Desetak« in je plačilno sredstvo, ki ne spada v promet dobave oziroma pridobitve blaga ter opravljanja storitev, ki je skladno s 3. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) obdavčeno z DDV.

Podatki o PRODAJALCIH bonov ter nakupovalnih destinacij, kjer je možno bone unovčevati:

2.1.

Nakupovalna destinacija Center Interspar Vič
EUROMARKT,NC za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5552869000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 50825631
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vlož. št. 11522300, Srg 199603967

Organizacijska enota: Center Interspar Vič
Poštni naslov: Jamova cesta 105, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@center-vic.si
Tel.: 00386 (0) 1 4700 591
www: https://www.center-vic.si

2.2.

Nakupovalna destinacija EUROPARK
EUROPARK družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1483501000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 51375338
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vlož. št. 1/32724/00, Srg: 199913860

Organizacijska enota: Nakupovalna destinacija EUROPARK
Poštni naslov: Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

E-pošta: marketing@europark.si
Tel.: 00386 (0) 2 320 82 10
www: http://www.europark.si

2.3.

Citypark, nakupovalna destinacija Ljubljane
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6378242000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 95803009
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2013/21070

Organizacijska enota: Citypark, nakupovalna destinacija Ljubljane
Poštni naslov: Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@citypark.si
Tel.: 00386 (0) 1 587 30 50
www: https://www.citypark.si

2.4.

Nakupovalna destinacija Citycenter Celje
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6378242000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 95803009
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2013/21070

Organizacijska enota: Citycenter Celje
Poštni naslov: Mariborska cesta 100, 3000 Celje

E-pošta: info@city-center.si
Tel.: 00386 (0) 3 425 12 50
www: https://www.city-center.si

2.5.

Nakupovalna destinacija Aleja Ljubljana
ALEJA nakupovalno središče d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1795562000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 44789041
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vlož. št. 13742200, Srg: 200211055

Organizacijska enota: Aleja Ljubljana
Poštni naslov: Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@aleja.si
Tel.: 00386 (0) 518 49 00
www: https://www.aleja.si

»Poslovni partnerji« so v skladu s SPP podjetja, ki imajo v zgoraj opredeljenih nakupovalnih destinacijah trgovski, gostinski ali storitveni obrat.

Vsak kupec, ki želi na spletni strani www.desetak.si kupiti bone, uvodoma izbere možnost, pri katerem zgoraj navedenem PRODAJALCU ga želi kupiti. Pogodbeni partner kupca je zgoraj navedeni PRODAJALEC, katerega je kupec izbral za nakup bonov (v nadaljevanju: »izbrani PRODAJALEC«). Na podlagi kupčeve izbire PRODAJALCA, ga spletna stran preusmeri na PRODAJALČEVO podstran. Izbrani PRODAJALEC opravi prodajo bonov kupcu.

3.    SKLEPANJE POGODBE

Predstavitev izdelkov na portalu je zavezujoča ponudba, usmerjena k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki jo kupec sprejme s svojim naročilom.  Pogodba se sklene tako, da kupec pri postopku naročanja na spletni strani najprej doda bon v želeni količini v nakupovalno košarico. Nato navede ali želi sam natisniti bon (v nadaljevanju: prevzemnica natisni@doma-bon) ali želi dostavo bona po pošti. V košarici lahko kupec preveri vsoto vseh bonov – tako lahko pred oddajo naročila ugotovi in popravi morebitne napake pri vnosu. Če je kupec izbral dostavo bona po pošti, se v naslednjem koraku lahko informira o stroških dostave. Po izboru načina plačila, vnosu osebnih podatkov in strinjanju s SPP (katere si lahko kupec pred sklenitvijo pogodbe prikaže, natisne in shrani), lahko kupec pred naročilom ponovno preveri pravilnost navedb in jih, če je potrebno, spremeni. S pritiskom na povezavo »naročilo z obveznostjo plačila« kupec sprejme ponudbo, s tem za kupca nastane tudi obveznost plačila. Kupec po oddaji naročila prejme elektronsko pošto, ki velja kot potrditev pogodbe in vsebuje povzetek vseh relevantnih informacij. Izbrani PRODAJALEC bo vsebino pogodbe shranil. To lahko kupec pridobi pri izbranem PRODAJALCU.

Pri prodajalcih ne obstajajo posebni kodeksi ravnanja.

4.    NAKUP IN UNOVČENJE BONOV

4.1 Nakup bonov na predmetnem portalu je dovoljen izključno kupcem, ki so potrošniki in imajo vsaj 16 let, ter gospodarskim subjektom. Potrošnik je fizična oseba, ki sklepa pravni posel za namen, ki ne sodi k poslovni dejavnosti ali dejavnosti samostojnega podjetnika. Uporaba in koriščenje spletne strani ter nakup bonov v podjetniške namene (predvsem trgovanje in preprodaja bonov) ni dovoljeno. V tem primeru ima PRODAJALEC pravico odstopiti od pogodbe, pri tem pa je PRODAJALEC upravičen do plačila stroškov obdelave v višini dvojne pogodbene vrednosti (vrednosti naročenih bonov).

4.2 Naročilo se na spletni strani lahko opravi le v slovenskem jeziku. Vsi navedeni relevantni podatki morajo biti popolni in resnični.

4.3 Preden se prevzemnica natisni@doma-bon lahko unovči pri poslovnih partnerjih, mora kupec natisnjeni bon na informacijski točki nakupovalnega centra zamenjati v fizični bon – »Desetak«. Za izdajo fizičnih bonov – »Desetakov« – je potrebno predložiti prevzemnico natisni@doma-bon, ki je kupcu posredovana po elektronski pošti. Ko je prevzemnica natisni@doma-bon zamenjana za fizični bon – »Desetak« – postane prevzemnica natisni@doma-bon neveljavna in je ni možno ponovno zamenjati. Rok za zamenjavo prevzemnice natisni@doma-bon v fizični darilni bon »Desetak« je pet let od dne prejema prevzemnice natisni@doma-bona po elektronski pošti. Po tem roku pravica do zamenjave prevzemnice natisni@doma-bona v darilne bone »Desetak« preneha, kupec pa iz tega naslova ni upravičen do kakršne koli odškodnine ali nadomestila.

4.4 Boni niso vezani na osebo: to pomeni, da je za unovčenje potrebna le predložitev bonov pri poslovnem partnerju oz. prevzemnice natisni@doma-bon za menjavo za fizični bon – »Desetak«. Iz tega razloga blokada bona (v primeru izgube, kraje itd.) ni možna. Pri nezakonitem unovčenju bona PRODAJALEC ne prevzema odgovornosti in, enako kot poslovni partnerji, v primeru izgube bona ni zavezan k nadomestitvi bona. Unovčenje bona za gotovino ni možno.

4.5 Unovčenje darilnih bonov »Desetak« je možno le v na bonu navedenem času veljavnosti bona. Če na darilnem bonu »Desetak« čas veljavnosti ni razviden, je rok za unovčenje darilnega bona »Desetak« 5 let od datuma izdaje darilnega bona »Desetak«.

4.6 Dodatne določbe glede poslovanja z boni urejajo sledeči pravilniki vsakokrat izbrane nakupovalne destinacije:

4.6.1.

Nakupovalna destinacija Center Interspar Vič
PRAVILNIK za nakup darilnih bonov NS Center Vič »DESETAK«
in za nakupe z darilnimi boni »DESETAK«:
https://www.desetak.si/si/wp-content/uploads/sites/9/2022/11/SES_pravilnik_DESETAK_2.11.2022.docx_-_brez_ISP-in-Primarka.docx.pdf

4.6.2.

Nakupovalna destinacija EUROPARK
PRAVILNIK za nakup darilnih bonov NS Europark »DESETAK« in
za nakupe z darilnimi boni »DESETAK«:
https://www.desetak.si/si/wp-content/uploads/sites/9/2022/11/SES_pravilnik_DESETAK_2.11.2022.docx_-_brez_ISP-in-Primarka.docx.pdf

4.6.3.

Citypark, nakupovalna destinacija Ljubljane
Pravilnik za nakup darilnih bonov:
https://www.desetak.si/si/wp-content/uploads/sites/9/2022/11/SES_pravilnik_DESETAK_2.11.2022.docx_-_brez_ISP-in-Primarka.docx.pdf

4.6.4.

Nakupovalna destinacija Citycenter Celje
PRAVILNIK ZA NAKUP DARILNIH BONOV NS CITYCENTER – “DESETAK” IN ZA NAKUPE Z DARILNIMI BONI – “DESETAK”:
https://www.desetak.si/si/wp-content/uploads/sites/9/2022/11/SES_pravilnik_DESETAK_2.11.2022.docx_-_brez_ISP-in-Primarka.docx.pdf

4.6.5.

Nakupovalna destinacija Aleja Ljubljana
PRAVILNIK ZA NAKUP DARILNIH BONOV NS ALEJA – “DESETAK” IN ZA NAKUPE Z DARILNIMI BONI – “DESETAK”:
https://www.desetak.si/si/wp-content/uploads/sites/9/2022/11/SES_pravilnik_DESETAK_2.11.2022.docx_-_brez_ISP-in-Primarka.docx.pdf

5.    CENE, PLAČILO, DOSTAVA IN ODPOŠILJANJE

5.1 Vse navedene cene so končne cene in vključujejo davek na dodano vrednost. Plačilo naročenih bonov z dostavo je možno z bančnim nakazilom ali s kreditno kartico. Plačilo naročenih bonov s prevzemnico natisni@doma-bon je mogoče le s plačilno kartico. Najmanjša vrednost naročila je 10,00 EUR. Najvišja vrednost naročila bonov z dostavo je 990,00 EUR na naročilo, s prevzemnico natisni@doma-bon pa 2.000,00 EUR na naročilo. Plačilo se izvede izbranemu PRODAJALCU.

Ne glede na prej navedeno je za pravne osebe možna višja vrednost naročila od vrednosti 990,00 EUR, ob pogoju plačila preko bančnega nakazila ali ob prevzemu bonov na informacijah izbranega PRODAJALCA.

5.2 Za dostavo s Pošto Slovenije d. o. o. mora kupec poravnati ob naročilu navedene stroške dostave. Pri plačilu z bančnim nakazilom odpremimo pošiljko takoj, ko je na navedenem bančnem računu vidno nakazilo zneska. Pri plačilu s kreditno kartico bo naročilo kupca, ki je oddano v našem delovnem času, odpremljeno v roku 3 delovnih dni na naslov, ki je bil naveden ob naročilu. Dostava je možna le na naslove znotraj Slovenije. Navedeni roki dobave niso zavezujoči. Odškodnina zaradi zamujene ali nedostavljene pošiljke je, razen v primerih naklepa ali hude malomarnosti s strani izbranega PRODAJALCA, izključena. V kolikor naročnik naročila ne plača v roku 14 dni po oddaji od naročila, se bo štelo, da je od naročila odstopil, vsi podatki o naročilu pa se izbrišejo.

Stroški dostave se obračunajo skladno s cenikom Pošta Slovenija d.o.o. za vrednostne pošiljke, ki je dostopen na sledeči povezavi: https://www.posta.si/ceniki. Pridržujemo si pravico občasno v okviru promocijskih aktivnosti spodbujanja prodaje darilnih bonov »DESETAK« neodplačno pošiljati kupljene darilne bone na naslove kupcev.

Pri izbiri prevzemnice natisni@doma-bon veljajo zgoraj navedeni roki s to razliko, da bo prevzemnica natisni@doma-bon kupcu posredovana po elektronski pošti.

6.    PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

Določila te točke veljajo zgolj za osebe, ki se skladno z določili zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, štejejo za potrošnike (torej za fizične osebe, ki pridobivajo ali uporabljajo blago in storitve za namene izven njihove poklicne ali pridobitne dejavnosti). Za podjetja, samostojne podjetnike in gospodarske družbe ali druge pravne osebe, kupce darilnih bonov, se določila tega poglavja ne uporabljajo.

6.1. Pogoji odstopa od pogodbe
Od pogodbe lahko kupec, v kolikor bon še ni bil unovčen pri katerem od poslovnih partnerjev, v roku 14 dni odstopi brez navedbe razloga.
Rok za odstop se šteje od dneva:

– prejema prevzemnice natisni@doma-bona po elektronski pošti,

– sprejetja pošiljke s strani kupca oz. s strani kupca imenovane tretje osebe, ki ni dostavljavec (pri dostavi bonov s poštnimi storitvami).

Da uveljavi kupec pravico do odstopa od pogodbe, mora kupec PRODAJALCA, pri katerem je izvedel nakup:

6.1.1.

Nakupovalna destinacija Center Interspar Vič:
EUROMARKT,NC za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@citypark.si

6.1.2.

Nakupovalna destinacija EUROPARK:
EUROPARK družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
E-pošta: marketing@europark.si

6.1.3.

Citypark, nakupovalna destinacija Ljubljane:
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@citypark.si

6.1.4.

Nakupovalna destinacija Citycenter Celje:
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@city-center.si

6.1.5.

Nakupovalna destinacija ALEJA:
ALEJA nakupovalno središče d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@aleja.si

z nedvoumno izjavo (npr. preko pošte poslano pismo ali e-pošta na zgoraj opredeljene e-naslove) obvestiti o odločitvi glede odstopa od pogodbe. Za ta namen lahko kupec uporabi spodaj navedeni vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki pa ni obvezen. Če se kupec posluži te možnosti, bo PRODAJALEC takoj (npr. preko e-pošte) poslal potrdilo o prejemu odstopa od pogodbe. Za spoštovanje roka za odstop od pogodbe zadošča, če obvestilo o odstopu od pogodbe kupec pošlje pred iztekom roka za odstop (dokazno breme glede pravočasnosti nosi kupec).

6.2. Posledice odstopa od pogodbe
Če kupec odstopi od pogodbe, mu vsa plačila, ki smo jih prejeli z njegove strani, vključno s stroški pošiljanja (z izjemo dodatnih stroškov, ki izhajajo iz tega, da je kupec izbral drug način dostave in ne od nas ponujeno, najcenejšo standardno dostavo) vrnemo najpozneje v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe. Za vračilo zneska bomo uporabili enako sredstvo plačila, kot ga je pri transakciji uporabil kupec, razen v primeru izrecnega dogovora za drugačen način vračila; v nobenem primeru zaradi vračila denarja ne zaračunamo stroškov.

6.3. Bone mora kupec nemudoma in vsekakor najkasneje v roku štirinajstih dni od dneva obvestila o odstopu od pogodbe vrniti izbranemu PRODAJALCU s priporočeno pošiljko. Pošiljka velja za pravočasno poslano, če je bila oddana na pošti pred pretekom štirinajstdnevnega roka. Vračilo denarja lahko zadržimo do vračila bonov oz. do predložitve dokazila, da so bili poslani nazaj. Kolikor kupec prevzemnice natisni@doma-bona še ni zamenjal za bon »Desetak«, vračilo ni pogoj za vračilo plačil, ampak zadostuje posredovanje odstopne izjave.
Neposredne stroške vračila bonov kupec nosi sam. Morebitno škodo na blagu mora kupec poravnati le v primeru, če je ta škoda nastala zaradi neprimernega in nepotrebnega rokovanja z blagom.
Kupec je dolžan upoštevati, da pravica do odstopa od pogodbe ne velja pri običajnem (fizičnem) nakupu bonov na informacijah posamezne nakupovalne destinacije.

7. JAMSTVO

PRODAJALEC ne jamči za neomejeno možnost unovčevanja bonov pri poslovnem partnerju po izbiri kupca. Darilni boni se pri poslovnem partnerju unovčujejo skladno z vsakokratnim pravilnikom izbranega PRODAJALCA, kot so opredeljeni v točki 4.6. Za zagotavljanje storitve je odgovoren izključno poslovni partner. Jamstvo izbranega PRODAJALCA zaradi kršitve pogodbenih obveznosti je omejeno na naklepno dejanje in hudo malomarnost. Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost. To vključuje npr. nalaganje (tudi transakcije) vsebine in s tem povezano morebitno nastalo škodo. To vključuje tudi izgubo podatkov. SES in izbrani PRODAJALEC ne odgovarjata za stalno dosegljivost portala.

 

7.1. Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake

Prodajalec odgovarja za stvarne napake bona »Desetak«. Stvarna napaka je podana, če:

 1. bon nima lastnosti, ki so potrebne za njegov normalno rabo ali za promet;
 2. bon nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. bon nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. se bon ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
–       odpravi napako na blagu ali
–       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
–       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
–       vrne plačani znesek.

8. PRITOŽBENI POSTOPEK PRI PRODAJALCU

V primeru nestrinjanja z opravljeno storitvijo oz. morebitnimi drugimi očitanimi nepravilnosti ima kupec možnost vložiti pisno pritožbo pri PRODAJALCU, ki bo na nanjo odgovoril v roku 8 dni.

9. SPLOŠNO

Pravno pomembne izjave in prijave morajo biti podane v pisni obliki. Za vse zadeve sta edina sogovornika SES in izbrani PRODAJALEC.

Če so ali postanejo posamezna določila teh SPP neveljavna in/ali ne ustrezajo prisilnim zakonskim določilom, se s tem ne spremeni veljavnost preostalega dela SPP. Neveljavno določilo se ob soglasju obeh pogodbenih strank nadomesti z zakonskim določilom ali s takšnim določilom, ki se najbolj približa gospodarskemu smislu in namenu neveljavnega določila.
V kolikor ni zakonsko določeno drugače, je kraj izpolnitve pogodbe sedež izbranega PRODAJALCA. Za pogodbo velja izključno slovensko pravo. Če kupčeva splošna sodna pristojnost ni v Sloveniji ali v drugi državi članici EU, je le-ta trgovec ali je svoje stalno prebivališče po vstopu teh SPP v veljavo preselil v tujino ali njegovo prebivališče ali kraj zadrževanja v času vložitve tožbe nista znana, je za vse konflikte, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v Ljubljani.

10.  POSTOPEK ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV 

Povezava do SRPS:
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL).
Ne glede na prejšnji odstavek PRODAJALCI ne priznavajo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

11. IZJAVA O ODSTOPU POGODBE

Izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj le, če želite odstopiti od pogodbe.

IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

1. V tej izjavi o varstvu podatkov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »GDPR«) opredeljujemo, kateri osebni podatki se zbirajo od posameznikov ob obisku spletne strani in v katere namene se obdelujejo. Vsak posameznik, ki želi na spletni strani www.desetak.si kupiti darilni bon »Desetak«, uvodoma izbere možnost, pri katerem PRODAJALCU ga želi kupiti. Pogodbeni partner posameznika in upravljavec njegovih osebnih podatkov je izbrani PRODAJALEC, katerega je posameznik izbral za nakup darilnih bonov (v nadaljevanju: »izbrani PRODAJALEC«). Izbrani PRODAJALEC opravi prodajo darilnih bonov posamezniku in glede transakcije vodi zgolj izbrani PRODAJALEC evidenco osebnih podatkov o posamezniku, ki je pri njem izvedel nakup darilnih bonov »Desetak«, in podatkov ne posreduje ostalim PRODAJALCEM.

Podatki o PRODAJALCIH darilnih bonov »Desetak«:

1.1.

Nakupovalna destinacija Center Interspar Vič
EUROMARKT,NC za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5552869000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 50825631
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vlož. št. 11522300, Srg 199603967

Organizacijska enota: Center Interspar Vič
Poštni naslov: Jamova cesta 105, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@center-vic.si
Tel.: 00386 (0) 1 4700 591
www: https://www.center-vic.si

1.2.

Nakupovalna destinacija EUROPARK
EUROPARK družba za upravljanje d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1483501000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 51375338
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vlož. št. 1/32724/00, Srg: 199913860

Organizacijska enota: Nakupovalna destinacija EUROPARK
Poštni naslov: Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

E-pošta: marketing@europark.si
Tel.: 00386 (0) 2 320 82 10
www: http://www.europark.si

1.3.

Citypark, nakupovalna destinacija Ljubljane
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6378242000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 95803009
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2013/21070

Organizacijska enota: Citypark, nakupovalna destinacija Ljubljane
Poštni naslov: Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@citypark.si
Tel.: 00386 (0) 1 587 30 50
www: https://www.citypark.si

1.4.

Nakupovalna destinacija Citycenter Celje
EUROMARKT Center, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 6378242000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 95803009
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2013/21070

Organizacijska enota: Citycenter Celje
Poštni naslov: Mariborska cesta 100, 3000 Celje

E-pošta: info@city-center.si
Tel.: 00386 (0) 3 425 12 50
www: https://www.city-center.si

2.5.

Nakupovalna destinacija Aleja Ljubljana
ALEJA nakupovalno središče d.o.o., Ljubljana
Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1795562000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 44789041
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vlož. št. 13742200, Srg: 200211055

Organizacijska enota: Aleja Ljubljana
Poštni naslov: Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@aleja.si
Tel.: 00386 (0) 518 49 00
www: https://www.aleja.si

2. Ta izjava o varstvu podatkov posamezniku pojasnjuje vrsto, obseg in namen obdelave osebnih podatkov v okviru naše ponudbe ter z njo povezanih spletnih strani, funkcij in vsebin. Veljavnost izjave o varstvu podatkov je neodvisna od uporabljene domene, sistema, platforme in naprave, na katerih se ponudba izvaja. Definicije uporabljenih pojmov, npr. osebni podatki, posameznik najde v 4. členu GDPR.

3. Za obisk spletne strani posamezniku ni potrebno navajati svojih osebnih podatkov. Vendar pa ob dostopu do spletne strani spletni brskalnik posreduje podatke o uporabi in jih shrani v dnevnike (“Server Logfiles”), npr. datum in uro, ime strani, do katerih je posameznik dostopal, in skrajšani IP-naslov posameznika. Analiza teh podatkov služi izključno zagotavljanju nemotenega delovanja strani in izboljšanju ponudbe, po zaključku se podatki izbrišejo. Ne omogočajo nam sklepanja o identiteti uporabnika.

4. Podatki o posamezniku se s strani upravljavca obdelujejo v skladu z veljavnimi določbami o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da se podatki o posamezniku obdelujejo le, če za to obstaja pravna podlaga oz. je to v skladu z zakonom, in le v namene, za katere so bili podatki pridobljeni.

5. Osebnih podatkov posameznikov načeloma ne posredujemo tretjim osebam. Posredovanje podatkov se izvede le, če je to potrebno zaradi izpolnitve pogodbe, če je za to podlaga v zakonu ali če posameznik izrecno in prostovoljno poda soglasje za posredovanje podatkov. V redkih izjemnih primerih temelji obdelava osebnih podatkov na zakonitem interesu (neposredno trženje, analiza, optimizacija in ohranjanje gospodarske dejavnosti ter varnosti naše spletne ponudbe, merjenje dosega, pridobivanje podatkov o dostopu in uporaba storitev tretjih ponudnikov).

6. Če uporaba vsebin zahteva shranjevanje osebnih podatkov (npr. pri  udeležbi pri nagradni igri, naročilu darilnih bonov ali za prejem novic), se s strani posameznika posredovani podatki obdelujejo le za izvajanje storitev, s katerimi je posameznik soglašal. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen, če je to potrebno zaradi izvajanja storitev. V takem primeru upravljavec zagotavlja, da so prejemniki podatkov zavezani k upoštevanju zakonskih zahtev o varstvu podatkov in podatkov posameznikov ne uporabljajo za lastne namene ali za namene oglaševanja.

7. Za prijavo na novice je zahtevano izrecno in aktivno soglasje o sprejemanju pogojev uporabe in določb o varstvu osebnih podatkov s postopkom Double-Opt-In. Upravljavec osebnih podatkov pri prijavi na novice je tista družba, pri kateri je posameznik kupil darilne bone, ko je opravil prijavo na novice. Ko se posameznik prijavi na novice, mu nemudoma posredujemo elektronsko pošto s prošnjo za potrditev navedenega kontaktnega naslova. Po potrditvi te pošte se navedeni podatki vključijo v razdelilnik novic in se začnejo obdelovati. Pravna podlaga za to je privolitev posameznika v skladu s členom 6(1), tč. a GDPR. Obdelujejo se sledeči podatki osebe: ime in priimek, elektronska pošta. Za odjavo novic v poslanih novicah posameznik klikne “odjava”. Novice pošilja družba Agentur LOOP New Media GmbH, ki je naš pogodbeni obdelovalec v skladu z 28. členom GDPR. S pogodbenim obdelovalcem je upravljalec sklenil ustrezno pogodbo za obdelavo naročil, v kateri se je pogodbeni obdelovalec predvsem zavezal k upoštevanju določb o varstvu osebnih podatkov. Podatki se obdelujejo do posameznikovega preklica soglasja.

8. Posameznik je dolžan ob vsaki spremembi osebnih podatkov, posredovanih ob prijavi, podatke nemudoma posodobiti oz. o tem obvestiti upravljavca, da so podatki vedno aktualni.

9. Če posameznik sodeluje pri kateri od nagradnih iger na spletni strani, se osebni podatki, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih posameznik navede, obdelajo za namene izvedbe nagradne igre. Pravna podlaga za to je izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1), tč. b GDPR. Po zaključku nagradne igre osebne podatke po 3 mesecih izbrišemo.

10. Če posameznik kupuje darilne bone »Desetak« prek spletne trgovine na tej spletni strani, osebne podatke upravljavec osebnih podatkov, pri katerem posameznik kupi darilne bone, obdeluje za namen izvedbe storitev spletne trgovine. Obdelujejo se sledeči osebni podatki posameznika: naziv, ime, priimek, e-pošta, naslov (hišna številka, poštna številka, kraj, država), podatki o naročilu darilnih bonov, podatki o plačilu (bančni račun/kreditna kartica za plačilo naročila, podatki o banki). Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1), tč. b GDPR. Obdelava podatkov je osnovni pogoj za to, da lahko posameznik kupi želene darilne bone »Desetak« in se ti lahko dostavijo. V ta namen osebne podatke posredujemo pogodbenemu obdelovalcu Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, ​2500 Maribor, davčna številka: SI 25028022, matična številka: 5881447000. Poleg tega bodo osebni podatki posredovani družbam: Agentur LOOP New Media GmbH, Siezenheimer Straße 39C, 5020 Salzburg, Austria, davčna številka: ATU61941778, matična številka 266170b, registrirana pri Landesgericht Salzburg, KOMPETENTNOST, družba za spletni marketing in druge storitve, d.o.o., Žolgarjeva ulica 20, 2000 Maribor, ID za DDV: SI 83297286, matična številka: 6394329000, ter GZT-Geldzähltechnik GmbH, A-3425 Langenlebarn, Schiffmühlstraße 1, Avstrija, davčna številka: ATU 2020 9307, matična številka: 98239w, registrirana pri Handelsgericht St. Pölten, ki opravljajo tehnične storitve spletne trgovine, ter podjetju, ki izvaja plačilni postopek: Worldline Financial Services (Europe) S.A., Austrian branch, Am Belvedere 10, 1100 Vienna, registrirana pri: Handelsgericht Wien, matična številka 496994 z. V primeru sklenitve pogodbe osebne podatke obdelujemo do zapadlosti za nas veljavnih garancijskih in jamstvenih rokov ter rokov zastaranja in dolžnosti hrambe. Poleg tega hranimo podatke do zaključka morebitnih pravnih sporov, pri katerih bi ti lahko bili uporabljeni kot dokazni material.

11. Če posameznik samoiniciativno pošlje prijavo na delovno mesto, bomo navedene kontaktne podatke in dokumentacijo shranili z namenom njene obdelave s strani upravljavca. Teh podatkov brez soglasja posameznika ne bomo posredovali naprej. Osebne podatke bomo iz evidence prijav na delovno mesto izbrisali najkasneje 6 mesecev po zasedbi delovnega mesta oz. prejemu prijave. Ob izrecni privolitvi, da prijavo hranimo v svoji evidenci, bomo podatke izbrisali šele ob preklicu privolitve.

12. Izvajamo organizacijske, pogodbene in tehnične varnostne ukrepe v skladu z najsodobnejšo tehniko, s čimer želimo zagotoviti, da se upoštevajo predpisi zakonodaje o varstvu podatkov in ščitijo podatki pred naključnimi ali naklepnimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali pred dostopom nepooblaščenih oseb. Za zagotavljanje varnosti in za zaščito prenosa uporablja ta spletna stran SSL-kodiranje. Kodirano povezavo posameznik prepozna po tem, da se naslovna vrstica spletne strani spremeni iz http:// v “https://. Osebni podatki, posredovani s strani posameznika, se obdelujejo na strežniku družbe SPAR Österreichische Warenhandels-AG, Europastraße 3, A-5015 SALZBURG.

13. Posameznik ima pravico, da na zahtevo brezplačno prejme informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo. Poleg tega ima posameznik pravico do popravka nepravilnih podatkov, omejitve obdelave in izbrisa (v skladu s predpisi) svojih osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec). Soglasje lahko posameznik prekliče z učinkom za naprej. V zgoraj navedene namene se lahko posameznik obrne na izbranega PRODAJALCA (opredeljeni so v točki 1).

14. Trajanje hrambe osebnih podatkov je odvisno od trajanja pogodbenega razmerja, privolitve, ki jo je posameznik dal, in od zakonskih dolžnosti hrambe, ki veljajo za upravljavca.

15. Obiskovalce spletnih strani, mlajše od 16 let, pozivamo, da pridobijo privolitev staršev oz. zakonitih skrbnikov, preden nam prek spletne strani posredujejo podatke. Brez te privolitve je navajanje podatkov prepovedano. Če bomo vseeno prejeli podatke oseb, mlajših od 16 let, bomo obdelavo teh podatkov ustavili takoj, ko bomo za to izvedeli.

16. Ob uporabi te spletne strani se za statistične namene pridobivajo in obdelujejo splošni podatki in informacije v anonimni obliki (npr. število dostopov, število prenosov določenih dokumentov, država izvora uporabnika). Statistike, pridobljene iz teh podatkov, služijo boljši prilagoditvi spletne strani potrebam uporabnikov.